Kim jestem

portret=20z=20naszyjnikiem=20B=26w=20maly

Specjalista w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. 18 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach menadżerskich w działach sprzedaży i personalnym , 10 lat jako niezależny konsultant i trener oraz 8 lat jako wykładowca z obszaru negocjacji i zarządzania personelem w katedrze Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji UŁ. Ekspert w obszarze rekrutacji, selekcji i oceny pracowniczej – ponad 300 przeprowadzonych samodzielnie bądź koordynowanych procesów rekrutacyjnych na różnorodne stanowiska metodami pogłębionego wywiadu indywidualnego i metodą Assessment Centre (centrum oceny). Praktyk o dużym doświadczeniu w tworzeniu i wdrażaniu procedur z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w tym procedury rekrutacji, wdrożenia nowych pracowników, analizy potrzeb szkoleniowych, oceny stanowiskowej czy komunikacji wewnętrznej. Praktyczne doświadczenie w zwalczaniu patologii organizacyjnych typu mobbing, złe style kierowania czy odpływ pracowników. Specjalista w tworzeniu systemów wynagrodzeń oraz kompleksowych systemów motywacji. Negocjator i mediator w obszarze zarządzania personelem i sprzedaży międzynarodowej. Wszechstronnie przygotowany konsultant o bardzo dobrej znajomości prawa pracy potrafiący funkcjonować w ramach ograniczeń finansowych, rynkowych i legislacyjnych i prowadzący usługi doradcze w języku polskim i angielskim.

Dyplom profesjonalnego rekrutera