_

Zakres usług:

  • Rekrutacja personelu (kompleksowa bądź jej wybrane fragmenty)
  • Ocena Predyspozycji, Kompetencji i Postaw Pracowniczych / Ocena Okresowa – ocena predyspozycji i kompetencji kandydata do pracy, awansu bądź przesunięcia, jednorazowa ocena kadry przedsiębiorstwa, ocena kompetencji lingwistycznych, budowanie systemu ocen okresowych
  • Organizacja Procesów Personalnychobieg dokumentacji kadrowej, opracowanie standardów stanowiskowych (opisy stanowisk i ich wycena, wyodrębnienie procesów, struktura organizacyjna, procedura adaptacji pracowniczej, kodeksy wartości i regulaminy wewnętrzne),
  • Budowa systemów wynagrodzeń i motywacji pozapłacowejdla różnych grup zawodowych
  • Badanie i Kształtowanie Kultury Organizacyjnej:badanie i wsparcie organizacji w budowie systemu wartości i kultury organizacyjnej, badania opinii personelu i klientów, diagnoza słabych i silnych stron firmy
  • Audyt Personalny:Analiza i diagnostyka stanu zatrudnienia, działań, procedur, procesów i systemów zarządzania personelem funkcjonujących w organizacji wraz z sugestią działań korygujących,
  • Doradztwow zakresie eliminacji patologii organizacyjnych typu mobbing, zły styl kierowania ludźmi, wysoka rotacja, niska efektywność, złe postawy pracownicze.
  • Szkolenia z obszaru: Zarządzania konfliktem, - Negocjacji, - Motywacji, - Empowermentu
  • Specjalistyczne kursy językowe z obszaru biznesowego oraz ogólnego:np. angielski w sprzedaży, angielski w negocjacjach, angielski w logistyce, angielski w HR, angielki w umowach oraz business English na wszystkich poziomach zaawansowania.